Bezig met laden..

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Het Burgerbord bestaat uit zeven domeinen die bijdragen aan de burgerschapsvorming op DAM:

Mensenrechten
Democratie
Participatie
Persoonlijke vorming
Humanistisch spel
Reflectie
LOB

Hoe werkt het?

Mensenrechten en democratie

Bij zowel Mensenrechten als Democratie behandelen wij iedere periode een ander thema. Bijvoorbeeld: leerjaar 1 -> periode 1 -> democratie -> thema: ‘het ontstaan van democratie’.

Alle vakken dragen met één of meerdere opdrachten bij aan deze thema’s. De stof maakt deel uit van het reguliere vakcurriculum en is geen losstaande of extra opdracht. Leerlingen kunnen onder de buttons Mensenrechten en Democratie hun uitgewerkte opdracht, foto, screenshot of filmpje uploaden.

Hoe werkt het?

Participatie

Dit domein is praktischer van aard. Participeren is meedoen, meedenken, meebeslissen. Dit kan zijn in de school, in de buurt, op je vereniging, in de maatschappij of in de wereld. Er zijn op DAM twee verschillende participatieprojecten. Maatschappelijke participatieprojecten en schoolparticipatieprojecten.

Leerlingen werken aan verschillende projecten. De ontwikkeling, voortgang en resultaten hiervan worden onder deze button bewaard.

Hoe werkt het?

Persoonlijke vorming

Onder deze button verzamelen leerlingen alles dat te maken heeft met persoonlijke vorming. In het eerste jaar geeft iedereen bijvoorbeeld een presentatie 'wie ben ik'. Deze wordt hier geüpload.

Bij het vak L&O (levensbeschouwing en omgangskunde) maken leerlingen iedere periode een waardenweb. Dit is een instrument waarmee ze hun persoonlijke ontwikkeling kunnen meten in verhouding tot onze vijf humanistische kernwaarden. Belangrijk om te weten is dat er voor de opdrachten in dit domein geen beoordeling wordt gegeven. Het zijn opdrachten en activiteiten die zorgen voor zelfreflectie en persoonlijk inzicht.

Hoe werkt het?

Humanistisch spel (HUSP)

Het humanistisch spel is de afsluiting van de periode. Deze activiteiten worden spelenderwijs georganiseerd door het vak Sport&Organisatie. Het doel is om de opgedane burgerschapskennis te activeren. De leerlingen blikken op actieve wijze terug op wat zij geleerd hebben. Het spelelement zorgt voor extra plezier en motivatie. Door de HUSP beklijft de behandelde stof nog beter. De leerling uploadt hier een foto van ranking of deelname.

Hoe werkt het?

Reflectie

Na iedere periode reflecteert de leerling op de activiteiten uit het burgerschapsonderwijs. De leerling maakt met een afsluitende opdracht inzichtelijk wat hij/zij heeft geleerd en zoekt de samenhang in de verschillende opdrachten.

Hoe werkt het?

LOB

Het loopbaandossier wordt onder deze button bijgehouden. Alle activiteiten dragen bij de vijf wettelijke loopbaancompetenties.

Burgerproof

Na vier jaar DAM gaan de leerlingen op voor hun proeve van bekwaamheid. Ze hebben ‘het spel uitgespeeld’ en zijn burgerproof.