Bezig met laden..

De Amsterdamse MAVO als participatieschool

Participatie

Humanistisch onderwijs houdt voor ons onder meer in dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen, dat zij zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en dat zij daar zelf een bijdrage aan gaan leveren. Meedoen, ofwel participatie, staat centraal. We verwachten van onze leerlingen dat ze met een open blik de wereld bekijken en een actieve houding aannemen in en buiten de school. Meedoen, meedenken, meebeslissen, daar gaat het bij ons om. Niet alleen op school, maar ook meedoen in de maatschappij. Zorg en aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving is nodig.

Participatie

De Amsterdamse MAVO als participatieschool

Participatie

Participeren en verbinding maken is onze leidraad en komt terug in de visie van de school, in het onderwijsconcept en in het curriculum. Wij noemen onszelf een participatieschool. Als wij willen dat onze leerlingen actief gaan meedoen in de samenleving dan moeten we ze wel leren hoe ze dat moeten doen. Dat lukt niet alleen met theoretische kennis maar zelf doen en ervaren is daarbij essentieel. Daarom werken wij met participatieprojecten. Zij krijgen hiervoor kennis aangereikt, doen vaardigheden op en ontwikkelen houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Wij onderscheiden twee soorten participatieprojecten:

Schoolparticipatie

Dit vindt plaats binnen de school. Eerstejaars leerlingen worden vanaf de eerste dag verantwoordelijk gemaakt voor een deel van de school. Belangrijk is dat het kind aan een project meedoet dat aansluit op zijn/haar interesse of vaardigheden.

Participeren staat voor eerstejaars leerlingen als les op het rooster. Alle leerlingen zitten op hetzelfde moment met hun groepje in een lokaal en werken samen met de begeleidende docent aan hun project.

We hebben de volgende schoolparticipatie projecten:

 • Kantine: bepalen van assortiment, inventaris bijhouden, prijzen maken, maken van de broodjes en de verkoop hiervan. Ook maken zij de boodschappenlijsten voor het boodschappenteam en leveren ze de kas aan voor het financiënteam.
 • Keuken: deze keukenprinsen/prinsessen maken iedere week nieuwe gezonde snacks die verkocht kunnen worden door het kantineteam.
 • Financiën: deze rekenwonders houden alles bij wat er uitgegeven wordt door het boodschappenteam en verrekenen dit met de inkomsten van het kantineteam.
 • Boodschappen: ze gaan met lege tassen heen en komen met volle tassen terug. Ze zorgen ervoor dat het kantine- en keukenteam nooit met lege handen staan en houden alle aanbiedingen in de gaten..
 • Sport: dit team organiseert de sportevenementen in de pauzes en de grote sportdagen in de themaweken.
 • Evenementen: organiseren de evenementen zoals het winterdiner, schoolfeesten, valentijnsdag, ouderavonden, halloween en paarse vrijdag.
 • Social media: iedere week worden er foto's en filmpjes online gezet om de buitenwereld te laten zien wat we hier op school doen.
 • Groen: deze leerlingen verzorgen al het groen in en om de school. Van de planten in de lokalen, gangen en kantine, tot de
 • Klussen: het klusteam doet het onderhoud in ons mooie schoolgebouw. Docenten hebben verzoekjes om hun lokalen nog beter in te richten en de klussers maken het mogelijk. Iedere week wordt de school weer een stukje mooier!
 • Troubleshooters: lastminuteklussen oppakken is waar deze groep gespecialiseerd in is. Niet is ze te gek. Ze springen in het gat en zorgen dat het gedicht wordt.
 • Duurzaamheid: hoe kunnen we onze school verduurzamen? Dat is een vraagstuk waar deze wereldverbeteraars iedere week mee bezig zijn.
 • Werelddagen: dag van het respect, dag van de vrijheid, dag van de rechten van de mens, dag tegen discriminatie.. Dit team organiseert evenementen waarin we aandacht geven aan belangrijke zaken in de wereld.
 • DAMclub: in plaats van in de pauze op je telefoon kan je ook spelletjes spelen met elkaar. Dat is waar de damclub zich voor inzet. Bordspellen, mindgames, casino.. Alles wordt uit de kast gehaald.
 • TOA: alle practica voor de vakken NASK, natuurkunde en scheikunde moeten voorbereid worden. Deze techneuten zorgen ervoor dat alles veilig kan verlopen.
 • Schoolkrant: iedere acht weken wordt er een nieuwe editie uitgebracht. De redactie bestaat uit schrijvers, tekenaars en vormgevers. Deze krant is tevens de nieuwsbrief voor de ouders.
 • Styling: onze school is al zo mooi. Dit team zorgt ervoor dat dat ook zo blijft. Met hun creatieve ideeën pimpen ze de school.
 • Gezonde school: samen met een onderzoeker van de Vrije Universiteit onderzoeken deze leerlingen wekelijks hoe we dammers gezonder kunnen laten leven.

Maatschappelijke participatie

Ieder leerjaar nemen de leerlingen deel aan maatschappelijke participatieprojecten. Deze projecten werken volgens het pay it forward principe. Hoe kan ik iets voor een ander doen zonder hier zelf per se beter van te worden?
De leerlingen komen in contact met maatschappelijk georiënteerde organisaties of sociale groepen.

Onze doelstellingen zijn gebaseerd op meedoen, meedenken, meebeslissen:

 • Leren samenwerken en initiatief nemen.
 • Verschillende perspectieven leren kennen door in gesprek te gaan.
 • Op actieve manier de wereld om hen heen en de eigen positie hierin leren begrijpen.
 • Creatief en innovatief leren omgaan met situaties.
 • Leren herkennen van humanistische waarden

De voorbereidingen van deze projecten vinden plaats tijdens de les. Er is een kennismaking met de maatschappelijk organisaties. De leerlingen werken een aantal weken aan een bestaand initiatief van deze organisaties.

Maatjesprojecten

In het eerste leerjaar ligt de nadruk op buurtinitiatieven rondom social thema’s als eenzaamheid en diversiteit.

In het tweede leerjaar gaat het maatjesproject over wereldproblemen als klimaatverandering en vluchtelingenproblematiek in de context van de eigen stad.

In het derde leerjaar gaan de leerlingen over de stadsgrenzen heen kijken en organiseren een uitwisseling met leeftijdsgenoten van buiten de randstad.

In het vierde leerjaar organiseren wij een uitwisseling met een andere Humanistische school in Europa.

DAM-doet

DAM-doet is in het tweede leerjaar een terugkerend initiatief geïnspireerd op de vrijwilligersactie van NLdoet, waarbij de leerlingen hun handen uit de mouwen steken voor de buurt en omgeving.

Maatschappelijk stage

De derdejaars leerlingen gaan zelfstandig op zoek naar een stageplek voor een week. Enerzijds oriënteren leerlingen zich op een werkplek en doen ervaring op, anderzijds gaan ze ervaren of ze de humanistische waarden van De Amsterdamse MAVO terugzien op hun stageplek.

Amnesty International schrijfmarathon

Elk jaar, op de Dag van de Mensenrechten, schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, gediscrimineerd worden, gemarteld zijn of worden bedreigd. Eerstejaars leerlingen doen ook mee. Ze worden ingelicht over de situatie van de betrokken mensen en schrijven aan één van deze mensen een brief.

College Tour

Ieder jaar organiseren we een aantal keer per jaar een College Tour waarin thema’s binnen mensenrechten centraal staan en speciale gasten worden uitgenodigd. Leerlingen bereiden zich voor in de lessen om vervolgens met deze gasten in gesprek te gaan.